ניהול תוכן באתר אינטרנט

WebCell תספק שירותי ניהול תוכן לאתר האינטרנט של הלקוח, במסגרת
הפעילות, הלקוח יקבל את השירותים הבאים:

נושא בניהול אתר תיאור
פעילות ניהול אתר
ניהול תוכן הכנסה ועדכון תכנים שונים על פי
דרישת הלקוח– יסופקו על ידי ובאחריות הלקוח.
SEO בסיסי עדכון התכנים באתר (טקסטים,
מאמרים, שמות קבצים, Altים וכו) לפני הכנסתם לאתר על מנת שיתמכו בשיטות הקידום
הבסיסיות במנועי החיפוש. על מנת לעמוד בתנאי SEO, ידרש הלקוח לספק תכנים על פי
דרישת WebCell.
טיפול בעיצוב עדכון ושינויי עיצוב, הוספת דפים,
תמונות ותכני מדיה ופלאש, בהתבסס על מערכת התוכן באתר *
טיפול בקמפיינים שיווקיים ייעוץ שיווקי ופרסומי
פיתוח ושינויי קוד ליווי אפיון ופיתוח תוספות
ומודולים שונים לאתר **
* התאמת עיצוב
נקודתית לתכנים המוכנסים לאתר בלבד, שינוי עיצוב מלא יבוצע במידת הצורך אך בכפוף
לתמחור נוסף.

** במידה והאתר פותח שלא על ידי WebCell, שירות זה יבוצע בתלות
בטכנולוגיה בה פותח האתר. במקרה הצורך, יכלול שירות זה הפעלת קבלן משנה לביצוע
הפעילות, בכפוף לתמחור נוסף

   

כתיבת תגובה